2009 Boulle-Exkursion_Foto_Carola_Klinzmann

Boulle-Exkursion 2009. Foto: C. Klinzmann.